Fettavskiljare

fettavskiljare

För spillvatten från storkök, restauranger, livsmedelsindustri m.m.

 • Tillverkad enligt Europanorm SS-EN 1825-1.
 • Kapacitet: 2 – 25 l/s.
 • Med separat slam- och fettfack enl. VA-SYDS krav.
 • Byggproduktcertifikat 1120.
 • CE-märkt.
 • Flödestestad
Fettavskiljare

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

För spillvatten från bilvårdsanläggningar, industri m.m.

 • Tillverkad enligt Europanorm SS-EN 858-1.
 • Kapacitet: 1,5 – 150 l/s.
 • Byggproduktcertifikat 1121.
 • Flödestestad.
 • CE-märkt.

MobiBar

Varumärkesprofilerad mobil reception

Perfekt på evenemang, mässor och konferenser. Mönsterskyddad. Skräddarsys för kund.


Sven Lindén AB

Bondemölla, 242 71 Ludvigsborg
Org nr 556148-9161
0415-513 35
info@svenlinden.se