Några av de utställningar som
Sven Lindén AB
finns med på:

 
  Svensk Byggtjänst, Stockholm
Stor permanent utställning, finns i NK-huset, mitt i city. Erbjuder byggsektorn ett komplett sortiment av produkter och tjänster.
Besöksadress: Passagen, Regeringsgatan 44, Stockholm
Tel. 08 - 457 10 00  Fax: 08 - 10 07 57
 
   Byggtjänst - logo


  Byggcentrum, Göteborg
Västsveriges mötesplats för kommunikation mellan samtliga bygg- och förvaltningssektorns intressenter. Stor permanent byggvaru-utställning.
Krokslätts Fabriker
Göteborgsvägen
Mölndal
Tel. 031 - 67 97 00
 
  Byggcentrum - logo


 

Sven Lindén AB finns med i boken EKOBYGG - Produktguide för sunda och miljöanpassade hus

Boken är en introduktion till hela området miljöanpassat byggande, och en guide för att snabbt hitta både de användbara alternativen och de rätta kontakterna.
Sven Lindén finns med i kapitlet om avlopp och toalettsystem.
Ekokultur Förlag, Falun
ISBN: 91-88456-02-1

Boken EKOBYGG


 

Sven Lindéns produkter finns även med i Marknadsöversikt Torrtoaletter, som ges ut av Konsumentverket i Stockholm.

Det är en katalog med produkt-beskrivningar, som skickas ut till ca 250 kommunala konsumentvägledare, och ger köpråd åt konsumenter. Den förra upplagan gavs ut 1997 (se bilden till höger), en ny trycktes år 2000.

Konsumentverkets katalog