Fettavskiljare
för spillvatten från storkök, restauranger, livsmedelsindustri mm. Tillverkad enligt förslag till Europanorm pr-EN 1825-1
Kapacitet:  1 - 25 l/s
Typgodkänd:  Sitac 1674 - 96
Flödestestad enligt standard
CEN/TC 165/WG8

Fettavskiljare - skiss

Oljeavskiljare
för spillvatten från bilvårds-anläggningar, industri mm. Tillverkad enligt förslag till Europanorm pr-EN 858-1
Kapacitet:  1,5 - 80 l/s
Flödestestad enligt standard
CEN/TC 165/WG8

Oljeavskiljare - skiss

Slamavskiljare
för spillvatten från fritids- och året runt bebyggelse utan kommunalt avlopp.
Volym:  0,8 - 50 kubikmeter
Tillbehör: Fördelningsbrunn, infiltrationsrör, sandfilter, pumpbrunn, inspektionsbrunn.

Slamavskiljare - skiss

För mer info kontakta:

Sven Lindén AB
Bondemölla 4747
242 71 Ludvigsborg

Tel. 0415-513 35   Fax: 0415-511 15
E-post: info@svenlinden.se