Mobibar - logo
  • Mobil Bar med valfri färg och er ID / logo
  • Perfekt på mässan, konferensen, festen och föredraget (talarstol)
  • Barskivor, parasoll, musikanläggning mm efter Era önskemål
  • Enkel att transportera
  • Mönsterskyddad av Sven Lindén och Bo Lindholm 2001-11-01


Mobibar visades på Byggmässan NordBygg 2002, på Stockholmsmässan 19-23 mars 2002, samt på VA-mässan i Göteborg 3-5 september 2002.

Mobibar - på bryggan

...i bilhallen

Carbar 1
Ref SAAB Sverige AB
/ Bil & Traktor i Hörby AB

på stranden

För mer info kontakta:

Sven Lindén AB
Tel. 0415-513 35
Fax: 0415-511 15
E-post: info@svenlinden.se