Några exempel på installation
Sänd oss gärna en enkel plan och sektions-skiss,
så gör vi ett förslag på en installation som ger:

  God ekonomi Anläggningen betalar sig på 5 - 15 år genom inbesparade kommunala avgifter och starkt reducerad sophämtningsavgift, t ex i Tanum 700-1150 kr och Norrtälje 600-700 kr per år (1998) - komposttaxa.
  God miljö En luktfri toalett som inte förbrukar färskvatten och som minskar övergödningen av vattendrag, sjöar och hav.
  Trygghet Vi har mer än 30 års erfarenhet av biologiska toalettsystem.För mer info kontakta:

Sven Lindén AB
Bondemölla 4747
242 71 Ludvigsborg

Tel. 0415-513 35   Fax: 0415-511 15

E-post: info@svenlinden.se