Toalettstol av porslin

Behållare i valfri storlek

Ventilationshuv

Ventilationsröret från behållaren leds rakt upp genom taket och avslutas i skorstenshöjd med en ventilationshuv av typ vindflöjel. Det är viktigt då självdrag önskas, samt även vid strömavbrott.

Fläktventilation

En kanalfläkt suger luft från toalettstolen ner i behållaren. Toalettutrymmet blir därmed helt luktfritt. Den låga temperaturen i behållaren gör att även utomhusluften blir luktfri.

Kanalfläkten styrs med en varvtalsregulator och fästs på valfri plats i ventilationsröret. Fläkten släpper igenom luft vid strömavbrott.

Toalettstol av porslin

Toalettstolen, med eller utan urin-separation, är tillverkad av vitt porslin och kan förses med valfri standardsits. Toalettstolen finns även i andra material och utföranden.

Sopnedkast

Önskar ni separat sopnedkast för komposterbart hushållsavfall så begär specialbroschyr. Hushållsavfallet förbättrar nedbrytningen.

Isolerad skräddarsydd behållare med värmegolv

Den isolerade behållaren tillverkas i valfri höjd och längd. Behållarens botten kan snedskäras.

Behållaren är tillverkad av plast med mellanliggande isolering, s k sandwich-konstruktion.

Vid leverans är inga håltagningar i behållarens lock gjorda. Locket är avtagbart. Såväl toalett(er), ev. sopnedkast, och ventilations-anslutning placeras på valfri plats på det avtagbara locket.

Behållaren är förberedd för värmegolv. Ökad värme i intervallet +4 - +35 grader ger ökad kapacitet.

Värmen tillförs antingen med varmvatten eller genom att en värmekabel monteras i värmeröret. Värmekabeln styrs med termostat. Värmerören gjuts in i ett tunt betongskikt vid installationen.

Luckorna - som syns på skissen - används för tömning och inspektion.


Se mer här